dni do V turnusu!

Odliczanie do wakacji 2020 Odliczanie do wakacji 2020

Każdemu klientowi przysługuje prawo do otrzymania faktury za pobyt dziecka na obozie przez nas organizowanym. Na podstawie faktury można starać się o dofinansowanie obozu w swoim zakładzie pracy, o ile pracodawca to umożliwia.

Aby otrzymać od nas fakturę, należy wysłać do nas pisemny wniosek za pomocą formularza kontaktowego bądź poczty - kontakt@viacamp.pl.

Wniosek

Wniosek powinien zawierać:

• Dane Uczestnika,
• Informację, jakiego terminu oraz obozu dotyczy wniosek,
• Dane na kogo ma być wystawiona faktura,
• Adres, na który ma być wysłana faktura.

Uwagi

Fakturę można otrzymać przed rozpoczęciem obozu. Warunkiem jest dokonanie pełnej wpłaty za kolonię.

Top