dni do wakacji!

Odliczanie do wakacji 2020 Odliczanie do wakacji 2020

Każdemu klientowi przysługuje prawo do otrzymania faktury za pobyt dziecka na obozie przez nas organizowanym. Na podstawie faktury można starać się o dofinansowanie obozu w swoim zakładzie pracy, o ile pracodawca to umożliwia.

Aby otrzymać od nas fakturę, należy wysłać do nas pisemny wniosek za pomocą formularza kontaktowego bądź poczty - kontakt@viacamp.pl.

Wniosek

Wniosek powinien zawierać:

• Dane Uczestnika,
• Informację, jakiego terminu oraz obozu dotyczy wniosek,
• Dane na kogo ma być wystawiona faktura,
• Adres, na który ma być wysłana faktura.

Uwagi

Fakturę można otrzymać przed rozpoczęciem obozu. Warunkiem jest dokonanie pełnej wpłaty za kolonię.

Top